Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Adam Malý bytem Zdeňka Štěpánka 2812/39, 434 01, Most.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem sběru podpisů pod otevřený dopis vedení města Mostu.

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány, jsou:

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů, který je udělen podpisem otevřeného dopisu.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění účelu zpracování, tj. do doby ukončení sběru podpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

Způsob uplatnění práv subjektu údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů odvolat písemně na adrese [adresa] nebo e-mailem na adrese info@sosrepre.cz.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce osobních údajů přijal technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů před jejich neoprávněným přístupem, použitím, zpřístupněním, pozměněním nebo zničením.

Používání cookies

Webové stránky, na kterých se formulář pro sběr podpisů nachází, používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v počítači uživatele při návštěvě webových stránek. Slouží k zachování stavu uživatele při pohybu na webových stránkách a k poskytování personalizovaných funkcí. Uživatel může používání cookies odmítnout nastavením svého webového prohlížeče.

Změny zásad zpracování a ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů si vyhrazuje právo tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů změnit. O změně bude subjekt údajů informován na webových stránkách iniciativy.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné od 27.11.2023