Vážený pane primátore, Vážení členové městské rady,

obracíme se na Vás s žádostí o odložení rekonstrukce kulturního domu Repre.

Tato perla brutalistní architektury si zaslouží lepší zacházení, než jaké jí bylo doposud poskytováno. Jak zmínil i Národní památkový ústav – stavba má takové kvality, že by měla být chráněna jako národní kulturní památka. To, že stavba musí projít rekonstrukcí, je zřejmé. Tepelně technická stránka domu je nevyhovující. Většina technických prostor neprošla rekonstrukcí od doby jeho dokončení. Nezbytná je i výstavba nových výtahů pro bezbariérový přístup do sálu. Všechny nutné změny lze ovšem realizovat v rámci stávajícího objemu domu, bez nutnosti přístaveb nových komunikačních jader.

Od výstavby Repre brzy uplyne 50 let, což je doba, po které se tyto stavby pomalu dostávají do hledáčku památkářů a po které si i veřejnost začíná uvědomovat jejich kvality. O kvalitách mosteckých staveb vypovídá kniha Most zánik a vznik z roku 2022 vydaná Národním památkovým ústavem. A o výjimečné hodnotě Repre svědčí zejména zpráva NPÚ z roku 2021, ze které plyne, že „pokud budou tyto schválené stavební úpravy skutečně provedené v plném rozsahu, shledané památkové hodnoty objektu budou nevratným způsobem znehodnocené”.

V posledních letech byla velká část prostor nevyužitá. To však nutně neznamená, že pro ně nelze najít využití nové. Například malý divadelní sál by mohl sloužit pro slavnostní akce základních a středních škol nebo jako zázemí amatérských divadelních spolků. Městské divadlo v Mostě navíc nemá malou scénu, kde by mohlo hostit divadelní zájezdy. Při rekonstrukci bude malý divadelní sál přestavěn na kinosál. Celou plochu současného kinosálu naopak zaujme knihovna. Nebylo by namísto této rošády výhodnější zachovat v Repre divadelní sál a stávající kinosál uzpůsobit standardům dnešních kin?

Sloučení funkce knihovny a kulturního domu je sice vhodné pro malé město s několika tisíci obyvateli, ne však pro 60tisícové město s knihovnou čítající půl milionu svazků. Kromě redukce knihovního fondu na polovinu přijde knihovna i o atria, vysoký prosvětlený prostor s nejdelším lustrem v Evropě, ale hlavně o komunitu lidí. Vysídlením knihovny z objektu vybudovaného čistě pro knihovní účely přijdou obyvatelé dvou čtvrtí o lokální centrum. Dojde tak k dalšímu zpřetrhání sociálních vazeb budovaných po desetiletí.

V současnosti se město rozvíjí a stává se tahounem celého severozápadu Čech. O čemž svědčí velmi zdařilá územní studie jižních svahů jezera Most, probíhající realizace vítězného návrhu soutěže na park Střed nebo nově schválený záměr revitalizace centra města řešený formou soutěžního dialogu… Tyto kroky jsou vřele přijímány a dostávají město na stránky architektonických časopisů. Naproti tomu plánovaná rekonstrukce Repre budí značné kontroverze a snáší se na ni kritika od odborníků i samotných obyvatel města. Nestálo by za to i tento projekt pozvednout na stejnou úroveň jako ty výše zmíněné?

Město Most odmítlo vypsat zakázku na rekonstrukci Repre formou architektonické soutěže. Bývalý primátor Jan Paparega to obhajoval slovy: „Při rekonstrukci se nebude výrazně měnit tvar Repre a také využití bude z velké části stejné.“ Pravdou ovšem je, že navržený projekt mění jak tvar budovy, tak i její převážné využití. Kdyby město vypsalo architektonickou soutěž, výsledný návrh a následná realizace by mu mohly přinést prestiž i uznání od obyvatel a odborné veřejnosti. Město by se tak mohlo stát vzorem citlivého přístupu ke svému poválečnému architektonickému dědictví.

My níže podepsaní Vás žádáme o zastavení příprav rekonstrukce a vypsání nové veřejné zakázky řešené formou soutěžního dialogu, která najde pro kulturní dům Repre to nejvhodnější využití.

Podepsáni:
Martin Trávníček
Adam Malý
Tomáš Henry Abraham


Odesláním souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů

Pokud jste neobdrželi email, nebo Vám nejde podpis ověřit, tak nás kontaktujte na info@sosrepre.cz